Nachádzate sa v: Domov Info Sekcia
Info Sekcia
Výstražný flourescenčný materiál-definícia
Štvrtok, 14 Apríl 2011 12:12
Výstražný Flourescenčný materiál
-počas dňa a za šera sú fluorescenčné materiály a farby jasnejšie ako bežné  materiály a farby, pretože odrážajú časť svetla dopadajúceho na ne a okrem toho emitujú svetlo. V noci nie sú jasnejšie ako bežné materiály a  farby.
-svetlo neodrážajú
-len zvýrazňujú nositeľa alebo predmet
-farebná škála :  žltá,oranžová,červená,zelená,ružová,atd...

 

Posledná zmena Utorok, 11 Marec 2014 13:37
 
REFLEXNÝ MATERIÁL- definícia
Štvrtok, 14 Apríl 2011 12:10
Reflexné materiály fungujú na princípe spätného odrazu svetla -tzv. retroreflexe
Retroflexia je fyzikálna vlastnosť, ktorá zabezpečuje, že svetelné lúče (napr. zo svetlometu vozidla) dopadajúce na povrch materiálu (reflexná páska), následne odrážané a v úzkom kuželi dopadajú späť priamo k zdroju tohto svetla, resp. do očí vodiča.
Reflexný materiál na odeve tak spôsobí svetelný kontrast voči tmavému pozadiu, vodič môže spozorovať osoby za šera, tmy či dažďa včas a má dostatok času na to, aby zareagoval. Môže sa tak významným spôsobom znížiť riziko dopravnej nehody.
Posledná zmena Utorok, 11 Marec 2014 13:40
 
Technické normy
Štvrtok, 14 Apríl 2011 10:40
EN471
-norma,ktorá špecifikuje požiadavky na ochranný odev, ktorý má vizuálne signalizovať prítomnosť nositeľa tak aby bol dobre zistiteľný a viditeľný pri nebezpečných situáciách a to za všetkých svetelných podmienok počas dňa a v noci pri osvetlení reflektormi automobilu
Rozlišujú sa tri triedy reflexných odevov s vysokou viditeľnosťou, Každá trieda musí mať minimálnu určenú plochu materiálu so zvýšenou viditeľnosťou, ktorá je súčasťou odevu. Čím vyššia trieda tým vyššia viditeľnosť odevu.
 
REFLEXNOST2222
 
EN343
-norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre materiály a švy odevov slúžiacich na ochranu proti nepriaznivému počasiu(napríklad proti zrážkam vo forme dažďa alebo snehu),hmle, pozemnej vlhkosti

EN342
-norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy proti chladu,pri teplotách nižších -5oC
Dva typy odevov: - odev pokrývajúci časť tela- súčasti odevov kryjúce časť tela, napr. bunda  s kapucňou, blúza, kabáty
- celé odevy- odevy kryjúce celé telo(trup+nohy),napr. kombinéza alebo bunda s nohavicami

EN14058
-norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevné časti(vesty,blúzy,bundy,nohavice) určené pre prácu v podmienkach chladného prostredia. Tieto odevné časti slúžia ako ochrana tela pri nízkych teplotách(-5oC a viac) a môžu sa používať pre vonkajšie práce, napr. v stavebníctve alebo prepráce v interiéri, napr. potravinárskom priemysle. Tieto odevné časti nie sú vždy nutne zhotovené z materiálov neprepúšťajúcich vzduch alebo vodotesných. Podľa európskych noriem sú tieto požiadavky voliteľné

EN533/ EN14116
-norma ustanovuje požiadavky na jednoduché a viaczložkové materiály používané na ochranných odevoch pri obmedzenom šírení plameňa. Jednoduché a viaczložkové materiály s obmedzeným šírením plameňa sú určené pre výrobu ochranných odevov so zníženým rizikom splanutia a k obmedzeniu všetkých s tým spojených nebezpečenstiev. Sú vhodné pre ochranu pri náhodnom styku, s malými vzplanutými plameňmi, v podmienkach, kde nie je žiadne výrazné nebezpečenstvo tepla.

EN1149
-antitstatické ochranné odevy sú určené na ochranu proti riziku prechodu iskier a silného náhodného prechodu iskier v dôsledku akumulácie elektrostatického náboja v tele

EN1149-1
– povrchový odpor(skúšobná metóda a požiadavky).Osoba,ktorá použije odev certifikovaný podľa tejto normy,musí mať priame uzemnenie(napr. pomocou kovového pásika alebo vodivej obuvi)

EN13034
-ochranné oblečenie proti infekciám. Požiadavky na protichemické ochranné odevy s obmedzeným použitím na ochranu proti kvapalným chemickým látkam(ochranné prostriedky typu 6)vrátane odevov pre ochranu častí tela. Norma ustanovuje minimálne požiadavky na protichemické ochranné odevy pre obmedzené alebo opakované použitie. Proti chemické odevy s obmedzeným použitím sú určené pre použitie v prípade potenciálneho vystavenia ľahkému roztreku kvapalných aerosólov alebo roztreku malého objemu pri nízkom tlaku, u ktorých sa nevyžaduje kompletná zábrana proti prieniku kvapaliny(na molekulárnej úrovni)

EN531
-táto norma sa vzťahuje na ochranný odev pre pracovníkov v priemysle, ktorí sú vystavení vysokým teplotám. Stanoví požiadavky a skúšobné metódy pre materiály, používané na ochranný odev.

EN470-1
-norma stanovuje požiadavky na ochranné odevy pre zváračov a pracovníkov podobných oborov s porovnateľnými rizikami. Účelom tohto druhu ochranného odevu je chrániť nositeľa pri rozstreku roztaveného kovu, pri krátkodobom kontakte s plameňom a pred UV žiarením. Odev je určení k noseniu v podmienkach teploty okolia priebežne po dobu 8 hodín

 

 

Posledná zmena Piatok, 27 Jún 2014 09:22