Nachádzate sa v: Domov O Nás Moja Odbornosť
Moja Odbornosť
Nedeľa, 15 Február 2009 17:44
Alexander Bacso - konateľ

 

Ukončené vzdelanie:

vyššie stredné

Školy:

Denné odborné pomaturitné štúdium v odbore Verejná správa

Všeobecné Gymnázium Rimavská Sobota

Odborné študijné programy:

Projektová škola EÚ - Centrum vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica/SAIA Žilina - ukončené obdŕžaním certifikátu

Letná škola projektovania – Obchodná akadémia Rimavská Sobota/OUP

Rimavská Sobota/RRA RS – osvedčenie

Základy grafológie pre bankových pracovníkov a Overovanie pravosti bankoviek DIMANO, a.s. Bratislava – osvedčenie

Prax a prehľad doterajších skúseností:

- niekoľko ročná prax a vzdelávanie v bankovom sektore

- niekoľko ročná prax vo finančnom sektore

- dopĺňanie odbornosti aktívnou formou samo štúdia z odborných ale aj

verejne prístupných zdrojov.

- prednášková činnosť

- aktívne niekoľko ročné pôsobenie v súkromnom sektore

 

 

Posledná zmena Štvrtok, 28 Január 2010 13:31