Nachádzate sa v: Domov Obchodné podmienky Maloobchod
Maloobchod
Piatok, 20 Február 2009 12:43

Ográn dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

 

Obchodné podmienky pre maloobchod

 

1. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe objednávky. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2. Spôsob objednávania

ON-LINE

Objednávať môžete v prvom rade on-line priamo na mojich stránkach www.eurodetektor.sk.

E-MAILOM

Pokiaľ uprednostňujete e-mailové objednávky, využite adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. kde uvediete:

  • presný názov tovaru
  • počet objednaných kusov
  • vašu presnú adresu
  • telefónne číslo

PÍSOMNE

Objednávku môžete zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontaktoch

TELEFONICKY

zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám rád odpoviem na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujem dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedám za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. O takejto skutočnosti vás budem okamžite informovať.
5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne mne oznámiť prostredníctvom kontaktných údajov.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v mojom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujem si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Všetky uvádzané tovaru sú vrátane DPH.

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorú z objednaných tovarových položiek v čase objednávky nemáme na sklade, pošleme objednané dostupné položky (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo). Ostatní tovar nedostupný v čase objednávky Vám zašleme dodatočne na naše náklady. Prípadne objednávku vybavíme na základe dohody.

7. Termín dodania

Dodacia lehota sa líši od dostupnosti tovaru v sklade. Dostupnosť jednotlivých položiek je vždy uvedená pri samotnom tovare. Tovar skladom expedujeme do 3 pracovných dní, tovar na objednávku v závislosti od náročnosti do 3 týždňov po obdržaní objednávky.

O prípadnej zmene dodacej doby, korá je uvedená pri tovaroch vás budem informovať pri potvrdení vašej objednávky.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás e-mailom príp. telefonicky. Je možné, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámim vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadam vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

8. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielam poštou na dobierku, kuriérom alebo vlastnou dopravou Ku každej objednávke prikladám faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách v mojej ponuke.

9. Poštovné

Poštovné sa riadi aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty (SP), príp. iného prepravcu (UPS, DPD,ai). Balné neúčtujem. Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.

Poštovné neúčtujem pri objednávkach nad nad 250,- EUR (7532,- Sk) bez DPH

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavam individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielam. Tovar zasielam len do krajín Európskej únie. Do Čiech zasielam tovar na dobierku, do ostatných krajín EÚ tovar zasielam po úhrade vopred.

10. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním. Avšak ako náhle bol tovar odoslaný, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené so spracovaním a zaslaním, čo predstavuje: a) tovar do 33,16 € : 4,99 €, b) tovar od 33,17 € do 99,55 € : 6,65 €, c) nad 99,56 € : 9,96 € (ak nebolo medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak - platí pre Veľkoobchod) Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať

alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnyych dní.

Akciový tovar nie je možné reklamovať.

11. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčam zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímam.

V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosím vás, aby ste ma o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošlem zásielku novú. K situáciám, kedy príde k poškodeniu zásielky dochádza veľmi zriedkavo, je však potrebné Vás o tomto informovať.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte, príp. kuriérskej službe.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť mi zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď ma informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte ma telefonicky alebo e-mailom. Ja vám zašlem Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymením za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátim peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciam. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujem v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodnem najneskôr do 3 pracovných dní od obdŕžania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budem informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na moje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

12. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

 

12. Ochrana osobných dát

Rešpektujem Vaše súkromie. Aby som Vám mohol ponúknuť hodnotné služby, potrebujem poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránim pred zneužitím a zaručujem vám že nikdy neposkytnem tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.


13. Ceny

Všetky maloobchodné ceny sú vrátane DPH. Predávajúci má právo zmeniť kedykoľvek ceny.


 

Posledná zmena Pondelok, 16 Január 2012 13:51